UPDOWN
     
LOGO
 
O NÁS
Ing. Ján Plesník - majiteľ
         Ing. Ján Plesník - majiteľ
Ing. Ján Plesník - XANTO,
Stavby, rekonštrukcie, design
A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
IČO: 33 304 904             
DIČ: 1020612395 
IČ DPH: SK1020612395
 
podniká na základe vydaného živnostenského oprávnenia
živ.register č.611-6549 vydaného OÚ Zvolen

   Firma Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design obchodne na slovenskom trhu podniká od účtovného roku 1996. Svojím zameraním sa radí medzi stavebno - obchodné spoločnosti.

Stavebná činnosť firmy
je zameraná na realizáciu pozemných stavieb, vodohospodárskych stavieb, rekonštrukcie a opravy stavebného charakteru.

V súlade s vydaným živnostenským listom a odbornou spôsobilosťou podľa osobitných predpisov je stavebná činnosť firmy zameraná na realizáciu:
  • inžinierskych a priemyselných stavieb
  • bytových a občianskych stavieb
  • rekonštrukcie a opravy stavebného charakteru
  • poradenstvo v oblasti stavebníctva
  • výkon stavebného a technického dozoru
  • rozpočtovanie stavieb

Firma je dobre vybavená potrebnou výpočtovou technikou na vypracovanie ponukových rozpočtov, cenových kalkulácií, ekonomických zhodnotení realizovaných stavebných diel pre svoje účely, ale aj pre potreby objednávateľov a investorov. Naši stavbári sú sebestační vo vybavení malou a strednou mechanizáciou. Pri realizácii stavieb sa v plnom rozsahu uplatňujú moderné postupy, ako napríklad debniace a zabezpečovacie prvky ISD - NOE.

Obchodná činnosť vznikla ako dôsledok realizácie interiérov - návrhov a zariaďovania - pri vlastnej stavebnej výrobe. Postupne sa rozvíjala do maloobchodu a veľkoobchodu so svietidlami a nábytkom.
Firma  XANTO patrí medzi najväčších predajcov dekoratívneho osvetlenia na Slovensku. Snahou firmy XANTO je priniesť zákazníkom dostupný kvalitný výrobok. Záujem Vás zákazníkov sa neustále mení a preto výrobcovia prinášajú každý rok nové modely svietidiel. XANTO Vám prináša nové kolekcie medzi prvými. Ponuku svietidiel v Obchodných domoch XANTO tvorí cca 35 000 typov. Vyškolený personál je Vám ochotný poradiť, aby Vám svietidlá priniesli úžitok, radosť a hlavne dobré osvetlenie interiéru a exteriéru.

 Prevádzkové priestory firmy sú na Pribinovej ulici 544/3 vo Zvolene. Odtiaľ je koordinovaná stavebná a obchodná činnosť. Tu má i stavebný dvor. Obchodné oddelenie prevádzkuje Obchodné domy XANTO vo Zvolene, v Krupine a v Leviciach. Trojicu kamenných obchodov dopĺňa internetový Obchodný dom XANTO.
Firma Ing.Ján Plesník – XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design Zvolen podniká na základe vydaného živnostenského oprávnenia živ.register č.611-6549 vydaného OÚ Zvolen. Firma svoje záväzky priebežne plní, je stále v platobnej schopnosti, firma nemá v evidencii daní evidované daňové nedoplatky, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia a nie je v omeškaní s platením záväzkov voči nositeľovi zdravotného, nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia a Fondu zamestnanosti SR.

Zároveň čestne prehlasujem, že na majetok firmy nebol vyhlásený konkurz, že nebolo začaté konkurzné ani vyrovnávacie konanie, ktorého predmetom by bol majetok firmy

certifikat ISO 90001   
Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design; A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
LOGO
© 2008 - 2013 XANTO