UPDOWN
     
LOGO
 
KONTAKTY
Názov:
Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design
Sídlo:
A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
IČO:
33 304 904             
DIČ:
1020612395 
IČ DPH:
SK1020612395
 
podniká na základe vydaného živnostenského oprávnenia živ.register č.611-6549 vydaného OÚ Zvolen
 
Administratíva
Lučenecká cesta 6 , ZvolenIng. Ján Plesník

generálny riaditeľ

telefón 045 / 540 02 82
e-mail info@xanto.skIng. Katarína Plesníková
vedúca obchodného úseku a marketingový manager
telefón 045 / 540 02 82
mobil 0918 530 032
e-mail marketing@xanto.skZverejňovanie loga firmy, údajov o firme za účelom propagácie je spoplatnená sadzbou min. 300€ (bez DPH) / mesiac.

V prípade zistenia, že propagácia firmy, loga bola vykonaná bez písomného súhlasu a je požadovaný poplatok za propagáciu - účtujú sa spätne 13 mesiacov dozadu.


Ing. Ján Plesník - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design; A.Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen
© 2008 - 2013 XANTO